Informatie: Opslag en databases

Hoe wordt informatie opgeslagen en wat zijn databases?

In feite is elke website of applicatie een manier om opgeslagen informatie, data, weer te geven. Of het nu gaat om een eenvoudig pagina met wat stukken tekst, of uitgebreide woordenboeken, rapportages of leuke online spelletjes. Ergens wordt de informatie opgeslagen en vrijwel elke website heeft tegenwoordig wel een database tot zijn beschikking.

Een database is een techniek om informatie (gestructureerd) op te slaan. Door middel van tabellen en eventuele relaties tussen tabellen wordt informatie toegankelijker gemaakt.

Ook op dit gebied staat de techniek niet stil en tegenwoordig is het eenvoudig om allerlei indexen toe te voegen, elastische zoektechnieken, los te laten op databases om sneller te vinden wat je zoekt (en een aanbod te kunnen doen van wat nog meer relevant zou kunnen zijn). Was vroeger de inhoud van tabellen relatief eenvoudig, tegenwoordig kunnen er complete afbeeldingen, films, documenten, etc. worden opgeslagen in een database en bestaat ook de mogelijk om gestructureerde data (meestal json formaat) in een database te stoppen.

Een veel geuitte, relatief nieuwe, kreet is NoSQL. Hierbij wordt informatie opgeslagen in systemen waarbij de gegevensstructuur feitelijk nog niet vast staat. Vanuit mijn persoonlijke logica heb ik hier nog wel eens mijn vraagtekens bij omdat informatie, pas waarde krijgt als je er iets mee wilt en je er dus een structuur aan geeft. Aan de andere kant is het natuurlijk boeiend om informatie gewoon op te slaan om daar pas later de nodige structuur in te brengen, en het bruikbare er uit te halen zoals jij dat wilt...

Hoe dan ook, een database, of een manier om jouw informatie op te slaan, is een vereiste voor het functioneren van jouw webssite... Vanuit die optiek is eigenlijk het bestandssyteem van de computer al de eerst database laag, waar de bestanden in de nodige mappen staan om samen tot een gestructureerd geheel te komen én jouw website functioneel te maken.